realizacie-zahrad1. Realizácie sadových úprav:

 • kompletné sadové úpravy
 • výsadba všetkých druhov drevín a trvaliek
 • zakladanie skaliek, vriesovísk a záhonov
 • zakladanie trávnikov výsevom
 • pokladanie trávnatého koberca

realizacie-zavlahy2. Realizácia vodných prvkov a závlahových systémov v záhrade

 • zakladanie záhradných jazierok a potokov
 • realizácia malých vodných tokov
 • vytváranie jazierkových vodopádov a fontán
 • realizácia závlahových systémov
 • zakladanie záhradného osvetlenia

realizacie-vodne-prvky3. Údržba záhrad, mestskej zelene, parkov a verejných priestranstiev

 • kompletná starostlivosť o Vašu záhradu počas celej sezóny
 • údržbu zrealizovaných objektov a súkromnej zelene
 • revitalizácia záhrad a mestskej zelene
 • kosenie, hnojenie a starostlivosť o trávnaté plochy v meste a na verejných priestranstvách
 • orez drevín
 • kompletná starostlivosť o mestské pieskoviská (čistenie mestských pieskovísk)
 • kompletná údržba mestskej zelene